Yaşamla Bütünleşmek

Bütüncül ve Geniş Kapsamlı Yaşam Becerileri

Uygulamalı Online Eğitim

Eğitmen: M. Reşat Güner


4 Ekim 2023 – 27 Ocak 2024

Çarşamba Akşamları – Saat: 20.00 – 22.00 + (4 Cumartesi)

(Toplam 20 Ders)


Yaşamın içinde, ruhsal gelişim yolculuğunda ilerlerken bize önceden verilmiş çeşitli modellerle ve haritalarla yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Bu modeller ve haritalar, yaşamı anlamlandırmak ve kendimize bir yön çizmek bakımından bazen yolumuzu aydınlatıyor, bazı durumlardaysa tek yönlü ve eksik kalabiliyor. Bu tek yönlülük ve eksiklik yaşamın çeşitli alanlarında zorluklarla karşılaşmamıza neden olabiliyor. Ve yaşam içinde bazen yolumuzu kaybedebiliyoruz.

Peki yaşamın iç ve dış boyutları hakkında gerçekten “bütüncül, kapsamlı, derinlikli ve birleştirici” bir haritaya sahip olsak bu nasıl olurdu? Yani hiçbir görüşü dışarıda bırakmadan tüm düzeyleri ve tüm perspektifleri kucaklayıp her şeyi doğru yere yerleştiren bir harita…

Bu harita aynı zamanda olabildiğince “sade, öz ve doğal ilkelere dayalı” olarak şekillendirilmiş olsa? Yani yapay ve kurgusal detaylardan arınmış, olabildiğince sadeleşmiş ve varoluşun doğasında zaten var olan ilkeleri modelleyen bir yapıda olsa…

Bu harita “uygulanabilir, yaşamla entegre ve herkesin kendi yaşam koşullarına uyarlayabileceği” bir nitelikte olsa? Yani günlük yaşamınızda kolayca uygulayabileceğiniz, yaşamınızın her alanına entegre edebileceğiniz ve size özel yaşam koşullarına uyarlayabileceğiniz bir yapıda olsa…

Bir de “öğretilerden bağımsız, esnek, zamana uygun ve değişime açık” olsa nasıl olurdu? Yani herhangi bir sistematik öğretiye dayanmayan, zamanın gereklerine uygun ve gerektiğinde değişime açık bir yapıda olsa…

Eğer aradığınız bu niteliklere uygun bir yaşam modeliyse o zaman “Yaşamla Bütünleşmek” sizi ruhsal gelişim yolculuğunda, bütüncül anlamda yeni ufuklara taşıyabilir.

Sorular ve Cevaplarla “Yaşamla Bütünleşmek”

Bu eğitim programı nasıl ortaya çıktı? Neden böyle bir eğitim hazırlama gereği duydunuz?

M. Reşat Güner:

Bir workshop hazırlama konusunda epeydir düşünüyordum. Birkaç saatlik bir çalışma yapmak içimden gelmiyordu. Sonra daha geniş kapsamlı ve uzun vadeli bir eğitim programı hazırlama konusunda düşünmeye başladım. Ve 20 yılı aşkın süredir elde ettiğim tüm bilgi ve deneyim birikimini masanın üstüne koydum. Bu malzemeyi ne kadar zamanda aktarabileceğimi düşündüm ve bunun sonucu olarak ortaya “Yaşamla Bütünleşmek” adını verdiğim bu eğitim programı çıktı.

Neden böyle bir eğitim hazırlama gereği duyduğuma gelince…

Son yıllarda çevremde bulunan ve etkileşim içerisinde olduğum çok sayıda insanın ruhsal gelişimleriyle ilgili olarak mantıklı, tutarlı, ayakları yere basan, bütüncül bir senteze ihtiyaç duyduğunu fark ettim… Bu insanlar yaşamlarını daha huzurlu, daha anlamlı ve daha bilinçli bir hale getirmeye çalışıyorlar. Parçalara ayrılmış bir dünyada kendilerini daha bütün hale getirmeye çalışıyorlar. Ama ellerindeki haritalarla bu her zaman mümkün olmuyor. Bununla ilgili çeşitli gözlemler ve araştırmalar yaptıktan sonra en önemli ihtiyacın “bütünleyici, geniş kapsamlı, indirgemeci olmayan ve çok düzeyli bir harita” olduğunu fark ettim. Her şey elimizin altındayken yapmamız gereken tek iş bu malzemeyi doğru ve kapsamlı bir bakış açısıyla birleştirmekti. Her şeyi mümkün olduğunca doğru yere konumlandırmak, doğru katmana yerleştirmek ve müzeye kaldırılması gereken şeyleri müzeye koymak gerekiyordu. İşte bütün bunları bir araya getirip bir ihtiyaç listesi oluşturduğum zaman “Yaşamla Bütünleşmek” ortaya çıktı.

Kısacası fark etsek de etmesek de, kendi iç dünyamızdaki parçaları, bugüne kadar öğrendiklerimizi ve ulaşabildiğimiz tüm bilgiyi doğru biçimde konumlandıracak ve bütünleştirecek kapsamlı bir çerçeveye ihtiyacımız var. Bu eğitimin hazırlanmasının temel nedeni işte budur.

Bu programa katılanlar eğitimi tamamladıklarında hangi alanlarda kendilerini geliştirmiş olacaklar?

Bu sorunun cevabı aslında uzun bir liste… Çünkü Yaşamla Bütünleşmek, büyük ihtimalle ülkemizde bugüne kadar hazırlanan en geniş kapsamlı ruhsal gelişim programı…

Kısaca özetlersek bu eğitimde varmak istediğimiz hedefleri 4 ana başlık etrafında toplayabiliriz:

Farkındalık, Dönüşüm, Bütünleşme ve Yaratıcılık…

İlk bölümlerde “yaşamı haritalandırmak” üzerinde çalışıyoruz. Özellikle iç dünyamızla ilgili geniş kapsamlı ve derinlikli bir modeli gözden geçiriyoruz. Bu da kapsamlı ve derin bir farkındalık halini beraberinde getiriyor. Yani başlangıçta içsel ve dışsal anlamda “neleri fark edebileceğimizi” öğreniyoruz. (Bu çok önemli, çünkü neyi fark edeceğini bilmeksizin uygulanan, yalın bir farkındalık hali bizi fazla bir yere götürmüyor.)

İkinci aşama “dönüşüm” yaratma üzerine. Bu aşamada yaşamlarımızda değişmesi gerekenleri tespit edip bunlar üzerinde çalışıyoruz. Bu elbette herkesin kendine özgü gelişim ihtiyaçları doğrultusunda ilerleyeceği bir aşama oluyor.

Üçüncü aşamada kendimizle ve yaşamla daha derin bir “bütünlük” yani entegrasyon yaratmak için öğrendiklerimizi birleştirmeye başlıyoruz. Bu aşamada aynı zamanda kendi iç dünyamızdaki parçaların daha bütünlüklü bir hale gelmesi için de çeşitli uygulamalar yapıyoruz.

Dördüncü aşamada ise öğrendiklerimizi yaşamın içine dahil etmeyi, yeni hedefler oluşturmayı ve yaşamdaki seçenekleri daha “yaratıcı” bir biçimde kullanmanın yollarını öğreniyoruz. Yaşam sahnesinde daha etkili ve daha zengin seçeneklerle hareket edebilmek için öğrendiklerimizi eyleme geçirmeyi ve kendi kendine koçluk edebilme becerisini kazanıyoruz.

Kısacası bu çalışmada elde etmeyi hedeflediğimiz “gelişim;” bütüncül, kapsamlı, çok yönlü ve çok katmanlı bir süreç. Ve katılımcılar eğitimin sonunda kendi yaşamlarında meydana gelen değişim ve gelişimi ölçülebilir bir biçimde tespit edebiliyorlar.

Eğitimin içeriğinde ne gibi başlıklar var?

İlk kısımlarda “bilincin ve gerçekliğin yapısı” üzerinde duruyoruz. Zihnimizin derinliklerinde neler olup bittiğine geniş bir model ışığında göz gezdiriyoruz.

Sonra “gelişim” kavramı üzerinde çalışıyoruz. Ruhsal gelişimin temel dinamikleri, gelişim düzeyleri, gelişim hatları (zeka tipleri) gibi konular bu bölümün temel konularıdır.

Daha sonra gelişimin üzerinde ilerlediği içsel ve dışsal boyutları ele alıyoruz. Bu konularla ilgili çeşitli uygulamalar yaparak konuları pekiştiriyoruz.

Böylece bilincin temel fonksiyonlarını, zihnin ve psişenin katmanlarını, gelişim ve değişim dinamiklerini, kısaca gerçekliğimizi nasıl yarattığımızıöğrenmiş oluyoruz.

Sonrasında içimizdeki parçaların neler olduğu, bunların nasıl oluştuğu ve bunları nasıl daha bütün hale getirebileceğimiz ile ilgili konular ve uygulamalar geliyor.

Son kısımlarda, farklı bilinç hallerini kullanmak, içsel kaynaklara erişmek ve kendi kendine koçluk etmek gibi pratikler üzerinde çalışıyoruz.

Diğer başlıklardan bazılarını şöyle sıralandırabiliriz: Duyguları dönüştürmek, sosyal panorama ve ilişkiler, değişimi sürdürmek için temel beceriler, beden bakımı, zihinsel programların yapısının incelenmesi, rüyalar, yaratıcılık stratejileri, yaşam hedeflerini bulmak vb…

Kısacası eğitime katılan ve uygulamaları yapan herkesin, kendi gelişim ihtiyaçlarına uygun bir biçimde, yaşamını daha bütüncül bir bakış açısıyla görüp gerekli değişimleri yaratabilir hale gelmesini hedefliyoruz.

Eğitimin içeriğinde uygulamalar da var mı?

Elbette. Aslında eğitimin tamamı uygulamaya yönelik. Çünkü bu eğitim “dönüşümsel öğrenme” ilkelerine uygun şekilde tasarlandı. Dönüşümsel öğrenme, bir şeyler öğrenirken aynı zamanda değişmek ve bu değişimi kendi yaşamına entegre etmek anlamına geliyor.

Farkındalığı geliştirmek, değişime fırsat vermek, bütünleşmek (entegrasyon) ve yaratıcılık…

Eğitim süresince hem birlikte uyguladığımız egzersizler hem de pek çok uygulama ödevleri oluyor. Bu şekilde tüm katılımcılar eğitimde öğrendiklerini bireysel yaşamlarında kullanmayı da öğrenmiş oluyorlar.

Eğitime katılım koşulları nelerdir? Kimler katılabilir?

Eğitime 21 yaşını doldurmuş olmak ve psikiyatrik bir tedavi altında olmamak koşuluyla herkes katılabilir.

Eğitimi zoom programı üzerinden yapacağımız için yalnız başınıza ve rahat biçimde oturabileceğiniz bir mekanda olmanız yeterli.

Eğitim süresince kameranızın açık durumda olması da ön koşulumuz.

Bu eğitime katılabilmek için ön bilgiye gerek var mı?

Hayır. Hiçbir ön bilgiye ihtiyaç yok. Aslında katılımcılardan bir süreliğine daha önce öğrendiklerini de bir kenara koymalarını isteyeceğiz. Yeni öğrenmelere açık olmak için bazen daha önce bildiklerimizden uzaklaşmamız gerekir. Eğitim tamamlandıktan sonra isteyen herkes öğrendiklerini kendi isteğine göre, kendi bildikleriyle bütünleştirebilir.

Eğitim ne kadar sürede tamamlanıyor?

Eğitimin süresi 4 ay. Çarşamba akşamları 20.00 ile 22.00 saatleri arası ve ayda 1 cumartesi 11.00 – 14.00 saatlerini bu eğitim için ayırmanız yeterli olacak.

M. Reşat Güner Hakkında Bilgi İçin
https://resatguner.com/hakkimda/

Daha Önceki Eğitimlere Katılanların Görüşlerinden:

“Büyük bir bilgi birikimi ve deneyimi, sade, tarafsız, net bir şekilde ve adının tam karşılığıyla bütünsel olarak sunan, bu anlamda da yanıltmayan, samimiyetle ve güven veren; bilgi karmaşasını gideren; öğreten; bilginin, toplumsal ve bireysel sıkışmışlıkta ne kadar kıymetli ve gerekli olduğunu bir kez daha hatırlatan, yaşam boyu kılavuz olacak bir eğitim oldu benim için. Emeklerinize sağlık Reşat Hocam,

Özel olarak da; toplumun ve sosyal çevremin içinde sıkıştığım bir zamanda ışık oldu benim için. Teşekkür ederim.”

“Yaşamın içinde kaybolmuş parçalarımın, birbirini arayıp bütünleşme çabası içindeyken yollarımız kesişti ‘Yaşamla Bütünleşmek’ eğitimiyle. 35 yıllık birikimin imbikten süzülmüş inceliği ve her konu başlığında hayatımda eşzamanlılıklar yaşadığım sihirli bir eğitim. Her hafta işlenen konuların kendime açılan kapılar olduğu, harika uygulamalarla taçlandırdığınız 4 aylık bir serüvenin son günlerine yaklaşırken 2022’den aldığım bu bütüncül hediyeyi eğitimin devamı olan 2. aşamayı da 2023 hediyesi olarak kendime armağan etmeyi düşünüyorum. Eğer bütün parçalarınızla uyumlu bir şekilde var olmak gibi bir isteğiniz varsa “Yaşamla Bütünleşmek” varlığınıza en güzel hediye olacaktır. Emeklerinize sonsuz teşekkürler Sevgili Reşat Hocam.”

“Bu eğitime dahil olmanın inanılmaz mutluluğu içerisindeyim. Ruhsal gelişimim için keşke daha önceden zaman ayırabilseymişim.

Hoca’mın duru ve akıcı anlatımıyla, hayatın akışında güzel farkındalıklar kazanmaya, ufkumuzu genişletmemize ve resmin bütününe odaklanıp, anda hatta “BEN” de kalmayı öğreniyorsunuz. Kelimeler ve anlatılanlar tasvir etmeye yetersiz kalacaktır. O nedenle anlatılmaz yaşanır 🙂

35 yıllık bilgi birikimini ve yaşama dair tecrübelerini bize aktarırken, detaylı kaynakları da paylaşan Reşat Hoca’ma sonsuz teşekkürler…🙏
Eğitimin 2. aşamasını sabırsızlıkla bekliyor olacağım.”

“Yaşamı anlamak, kendimi bilmek benim için hayatımın her alanında farklı kanallardan, yollardan arayışta olduğum bir mesele oldu hep. Yaşamım boyunca içimdeki beni, çocuk ben’i tanımak, bilmek ve anlamak istedim. 50’li yaşlara geldiğimde sizinle tanışmak ve ‘Yaşamla Bütünleşmek’ eğitiminize katılmak da bu amaçla oldu. Bu eğitim parça parça, ara ara arayışlarımı, aldığım tüm eğitimleri, tecrübelerimi, öğrendiklerimi ve hayatta duruşumu bambaşka bir bütünlüğe taşıdı. Bu süreçte beni en çok birikiminiz ve kitabi bilgilerin dışında anlaşılır, net, sağlam ve anlamlı (farkındalık yaratıp, ışık tutan) kendi yorumlarınız etkiledi.

Şablonlar benim hayata bakış yolum. İş ve özel hayatımda  problem ve aşılması gereken ne varsa, çözüm odaklı ve bütüne bakarak çözme eğiliminde oldum. Danışmanlık yaptığım firmalarda da göstermeye çalıştığım en önemli konu bütünü görüp ona göre yorum yapıp eyleme geçmek oldu. Dolayısıyla pek çok tablo ve şablonla çalışıyorum. ☺

Siz benim beynimdeki şablonlarımı alıp ‘benim içimdeki –ben- yolculuğu için’ bütünleyip bana gösterdiniz. İlk derslerde o nedenle hep ‘işte bu!’ dedim. Kendi içimdeki bütünlüğü ve bütüne bakışı bu sayede görebildim. Minnettarım. Hayatım boyunca tablo ve şablonlarınız hep benimle olacak.

  • Bu eğitimin bana kattıklarını sanırım 6 ay sonra, 1 yıl sonra ve 5 yıl sonra daha derin anlayıp aktarabileceğim. Şu an çok bilgi yüklemesi oldu, anlamaya çalışıyorum, bazı konular tam oturdu, bazı konular üzerinde ise tekrar etmem gerekecek.
  • Ödevler çok faydalı. Ödevlerimi geriden yapan biri olarak sizinle yolculuk bitse de ödevlerle ve tekrarlarla yolculuğum mutlaka devam edecek.
  • Bu eğitime başladığımda katılmayı planladığım pek çok eğitim ve semineri durdurmuştum. İyi ki de öyle yapmışım. İhtiyacımın tamamı ve düşünemediğim kadar fazlasını bu eğitimde bulabildim. Şu an bu bütünlükten çıkmak istemiyor ve özümsemek istiyorum.

Eğitim sonunda bütüne bakma (Genel harita) halimizi de ayrıca merakla bekliyorum.

  • Bu eğitimin yaşam yolcuğuma farklı açılardan, farklı seçeneklerle eşlik edecek bir kılavuz olduğuna inanıyorum.
  • Hayatta koştururken zaman zaman durup neredeyim? Neler yapıyorum diye içsel bir sorgulama yaparız. Benim genelde 10 yılda bir oluyor. 

Benim için bu sorgulamanın adı; “Yaşamla Bütünleşmek” eğitimi 

Sevgili eşiniz Duygu Hanıma tüm emekleri ve samimiyeti için çok teşekkür ediyorum.

Beni bu eğitime davet ettiğiniz için size, emeklerinize, özverili aktarımınıza ve candan paylaşımlarınıza  sonsuz teşekkürler. Hayatım boyunca hep minnetle anacağım. Saygıyla, Sevgiyle…”

“En sevdiğim kitaplardan biri Victor Frankl’ın “İnsanın Anlam Arayışı”dır. Der ki “Başarı ve mutluluk bir yan üründür, asıl olan yolculuktur.” Kendi hayatımın anlam arayışıyla ilgili çıktığım yolculukta Reşat hocam ve bilgileri benim en büyük hediyemdir. Ayrışmış parçalarımı toplayıp bütünleşmeye çalıştığım bu süreçte tekrar bana neler yapabileceğimi hatırlattığı için teşekkür ediyorum. Naif kişiliği ve engin bilgisiyle her zaman çok cömert bir hoca olmuştur. “Yaşamla Bütünleşmek” eğitimi kendini arayanların ilk durak noktası olmalıdır. Doğru, özümsenmiş net bilgilerin olduğu bir eğitim bulmak çok zor. Bu açıdan da çok değerli bir eğitim olduğunu söylemek isterim. Bizim çok keyif aldığımız ve tatmin olduğumuz bu eğitime katılmanızı öneririz. Teşekkür ederim Sevgili Reşat hocam”

“Her konu incelikle, detaylarıyla hazırlanmış. Her ders sonu ödevler ile konuları yaşama, günlük hayata dahil etmek de düşünülmüş. Çoğunlukla vakti aşıp, katılımcıları cömertçe dinleyen Reşat Hocamız, bana rehber oldunuz. Minnettarım.”

“Varoluşun kadranlarına ve insan denen varlığın etkileştiği tüm alanlara bütünsel bir bakış açısıyla farkındalık katan çok önemli bir çalışma!
Yaşamın akışında kendini konumlandırmak isteyen her bireyin Ben kimim? Neyi seçiyorum? Daha iyi Nasıl olabilirim? sorularına yanıt bulabileceği donanımlı bir eğitim… Defaatle tavsiye ediyorum. Reşat Güner hocam iyi ki varsınız ve minnetle Teşekkür ediyorum.”

“Bilimsel bakışın içtenlikle paylaşımı Yaşamla Bütünleşmek… İnsanın varoluş sürecinden şimdiki ana kadar uzanan meşakkatli yolculuğuna ışık tutan, anlamlandıran, akılcı, ruhsal bakış açısıyla nefesimi tuttuğum özel bir çalışma ve sonsuz emek. Bilinçdışının derinliklerinden yansıyan etkilerin özümdeki izini öğrenmek, her duygu durumumun aslında zihnimin bir oyunu olduğunu hazmetmek biraz zaman alacak gibi. İtiraf ediyorum eğitimlerde “nasıl yani?” sorusunu kendime sorduğum ,zihnimin darmadağın olduğu hallerim de az olmadı. Tek bir eğitim günüyle sınırlı kalmayıp yaşamla ilgili deneyimlerinizi, heyecanlarınızı, gözlemlerinizi, eserlerinizi hiç sakınca görmeden, gizlemeden bizimle paylaşarak iç dünyamıza yaptığınız sihirli dokunuşlarınız için sonsuz teşekkürler…”

“Eğitime başlarken güzel bir eğitim olacağını biliyordum. Yine de bu kadarını hiç tahmin etmemiştim. Daha önce hiç bu kadar cömertçe paylaşılan, derli toplu hale getirilmiş, büyük resmi gösteren, insan bilinç alemini görüntüleyen ve bunu küçük haplar halinde her biri birer farklı eğitim konusu olabilecek bilgileri bir arada görmemiştim. Üstelik her bir bilgi insan psişesinde karşılık bulup dönüştürmeye yönelik, tamamen canlı, dönüştüren, bir o kadar da geliştiren bu sıradışı eğitim için sevgili Reşat hocama ve organizasyon ve teknolojik destek görevini yürüten sevgili Duygu hanıma da bu mükemmel ötesi çalışma için çok teşekkür ederim. Dönüştüren ödevler adı üstünde hem dönüştürürken hem katılımcıyı dahil etmesi hem kendi gerçeklik haritasındaki farkındalığını artırması açısından da son derece sıra dışı ve bir o kadar da keyifli bir eğitim. Öyle ki bitmesi yaklaşırken lütfen dahası ve devamı olsun dedirtiyor. Farkındalığı, dönüşümü hedefleyen ya da hiçbir şey hedeflemeden kendisini tanımak isteyen, parçalarını fark edip bütünleşme hedefine doğru ilerlemek isteyen herkesin bu ortamı deneyimlemesini sevgiyle tavsiye ederim. Kişinin kendi bilincine verebileceği son derece güzel bir armağan. Sözcükler eksik kaldığında teşekkür etmek geliyor içimden şükranla ve saygıyla… Emeğinize sağlık. Gerek doküman gerek bilgi paylaşımındaki cömertliğiniz için ayrıca sonsuz teşekkürler… Saygılar, Sevgiler…”

“Yaşam boyu yaşadığım olumlu ve olumsuz deneyimlerimi biraraya getirip nedenlerini sorguladığımda tek başıma içinden çıkamadığım bir girdaba düşmüştüm. Taşıdığım yükler altında ezilmiştim. Kendime şifa yolları ararken katıldığım ve fayda gördüğüm bu eğitim farkındalık seviyemi artırdı.
Bakış açılarımın artık daha farklı ve daha temelde olduğunu söyleyebilirim. Artık eskisi kadar taşıdığım yüküm yok. Bırakmam gereken yerlerde bıraktım birçoğunu.
Ve sanırım insan kendiyle alakalı dehşete düşmeden farkındalığın zirvesine varamıyor.
Kendisini değiştirmek, dönüştürmek, bütünleştirmek, hafiflemek, yüklerinden kurtulmak isteyen her bireyin katılabileceği ve fayda göreceği bir eğitim olduğunu düşünüyorum.”

“Kendimizi bilme/bulma yolunda, bilinçli farkındalık kazanmamız adına Sevgili M. Reşat Güner Hocamız bize içimize açılan bir kapı araladı ve o kapıdan geçişimizi kolaylaştırabilmek için bilgelik feneriyle bizlere yol gösterdi. Bu emeği paha biçilemez. Minnettarım.”

“Yaşamla bütünleşmek oldukça büyük bir hedef. Mümkün olmasının ihtimali bile iyi hissettiriyor. Olmasa bile bu yolda ilerlerken yaşamla bütünleştirici anları çoğaltmak, yeni bakış açılarını ve bilgileri hayatıma katmak, bildiklerimi harmanlamak, açık olmak, sorgulamak, karşıma çıkan her durumda bir anlam ve değer olduğunu hissedebilmek bana bu değerli eğitimin kattıkları. Dahası da var elbet. Çok teşekkür ediyorum…”

“Yaşamla bütünleşmek eğitimi, benim hayatımda büyük değişimlerin olduğu bir dönemde bana yardım elini uzattı. Yaşamdan beklentilerimle ilgili farkındalığımı ve hayata yüklediğim anlamları değiştirerek de mutlu olabileceğimi anlamamı sağladı. Bu eğitim olmasaydı belki yine kısır döngülerimden kurtulmuş olacaktım ama eğitimle birlikte eşzamanlı olarak zihnimden geçenlerin onaylanmasıyla derin üzüntüye, paniğe kapılmadan değişikliği daha olgun karşılamama yardım etti…
Bazen biliyoruz ama bilgiler havada uçuşuyor, güvendiğiniz birinin bu bilgileri toparlayıp sunması bizi rahatlatıyor… Öğretim hayatımızda veya ailemizde kimse elimizden tutup bize neden yaşıyoruz nereye gidiyoruz nasıl bir sistemin içindeyiz vs anlatmadı; kendi deneyimlerimizle kendi dünya algımızı kurduk ancak sizin gibi kendini yetiştiren kişiler sayesinde toplu bilgilere kavuşup rehberlik hizmeti almış olduk.
Bundan sonrası için zihnimin oyununa gelmeden, daha dengede yaşamak konusunda daha fazla çaba göstermek istiyorum.. yani hayat bir boş vermişliği kaldırmıyor, sizin gibi sistematik çalışma yapmamız gerektiğini anladım..
Yaklaşımınız ve titizliğiniz bir abinin kardeşine olan yaklaşımı gibiydi… Çok teşekkürler…”

“Yaşamla bütünleşmek eğitimi gerçekten de adının hakkını veren bir eğitim benim için. Yıllar icinde devam eden yolculuğumda hep bütünselliği aradım. Bazen bedenle, bazen zihinle çalıştım. Vardığım sonuç birinin birbirinden ayrılamaz bir bütün olduğu, biri olmazsa diğerlerinin aksak ayak devam ettiği oldu. Bu eğitim benim için her şeyin çok büyük bir tecrübe, deneyim ve bütünsel bakış açısı ile harmanlanıp bu realiteye indirilmiş hali oldu. Emeğinize, yüreğinize sağlık hocam böyle bir yolda yürümemize vesile olduğunuz için.”

“Yaşamla Bütünleşmek eğitimi online olarak aldığım en verimli ve pratik eğitim oldu. Şimdiye kadar aldığım çeşitli eğitimlerin toplamı ya da tamamlayıcısı diyebilirim.  Tüm bilgi ve deneyimlerinizle oluşturduğunuz bu model çok faydalı ve sürdürülebilir bir model oldu benim için.
Ayrıca her zaman olduğu gibi bizi evimizdeymiş gibi hissettirdiniz. Tüm sınıf aile gibi hissettik, bence bu samimiyet ve tevazu çok özel. Her şey için çok teşekkür ederim.”

“Uzun zamandır böyle bütünlüklü, sentezle sonuçlanan ve bilimselliği-ruhsallığı aynı anda içinde barındıran bir çalışmayı gözlüyordum. Yaşantımın çeşitli dönemlerinde bilimsellik-ruhsallık ya da materyalist-mistik kutupsallığının uçlarında gezdim; ikisi de bana aynı madalyonun farklı yüzleri gibi göründü. Verim alamadığım gibi bunun zararlı sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kaldım. 

Şimdi geldiğim noktada aşırı uçlarda olmak ya da bir öğretinin, fikrin, teorinin ateşli taraftarı olmak yerine; ayakları yere sağlam basan şekilde, yaşamın hiçbir alanını ıskalamadan kendi yolculuğumda dengeli bir şekilde yürümek istiyorum. Bu çalışma bana bunun nasıl olabileceğiyle ilgili çok sağlam ve uygulanabilir metotlar sundu. Maddeselliği ve ruhsallığı aynı anda, bir tarafı reddetmek zorunda kalmadan tecrübe etmek bende devrimsel açılımlara yol açtı. 

Ayrıca en önemli gördüğüm noktalardan birisi şudur ki; kendi kendime de bazı şeyleri çalışarak, deneyerek, yanılarak vs nasıl yol alabileceğimin yollarını öğrendim. Kendi kendine koçluk ya da rehberlik etmek, aynı anda hem öğrenci hem de kendime hoca olabilmek… Gerektiğinde dışarıdan yardım alabilmek ama bu yardımı da, gerçekten yardım edebilecek insanlardan almak. İşin doğrusu kendi yaşamımın sorumluluğunu kendim almak ve böylesi önemli bir konuda bu inisiyatifi elimde bulundurmak istiyorum. Bu çalışmayla ve sizinle bunun yapılabiliyor olduğunu çok net bir şekilde gördüm.

Söyleyecek çok şeyler var tabii ama son olarak da; sizi kendimin pozitif bir gölgesi olarak fark ettiğimi belirtmek istiyorum. Uzun bir zaman yürüdüğünüz yollara, bir zamanlar savunucusu olduğunuz ekollere, öğretilere, derneklere vs gereken yerlerde çok açık ve net bir şekilde mesafeli durdunuz; onları reddetmeden eksikliklerini cesaretle dile getirdiniz. Bunların tanrı buyruğu gibi alınamayacağını, kendinizin ortaya koymuş olduğu fikirlere ve bu çalışmaya bile sorgulayıcı bir tarzda yaklaşmamızı tavsiye ettiniz. Gerçek-hakikat olan her neyse, onun izinden kararlı ve o çocuksu merakı kaybetmeden yürüyor oluşunuzdan çok etkilendim. 

Ayrıca hem sizden hem Duygu Hanım’dan başta kendime olmak üzere, tüm öğrencilerinize bir baba ve anne şefkatini, kucaklayıcılığını ve sanki ilk defa böyle bir etkinlik yapıyormuşsunuz gibi hissettiğiniz çocuksu heyecanınızı derinden hissettim. Çok teşekkür ediyorum ve ileride yeniden yollarımızın kesişmesini kalpten diliyorum.”

“Kendime yolculuğum uzun zaman önce başladı ve devam ediyor. Bu yolda bir çok yoldaş edindim. Bu vesile ile her birine tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yolumda sizinle buluşmak da iyi geldi. Çok cömert bir şekilde ışık tutuyor ve bilgi paylaşımı yapıyorsunuz. Bunun için size minnettarım. Sizin programda sunduklarınız uzun zamandır aşina olduğum konular. Ancak sanki her şey daha bir yerli yerine oturdu ve düzenlendi gibi. Bahar temizliği gibi geldi bana sizin eğitim. Fazlalıkları kaldır, tozları al, kirlileri yıka, ütüle ve yerine kaldır. Bir düzen oluştu, farklı bakış açısıyla bak, olması gereken yere yerleştir. Artık o her ne ise. Paylaşımlarınız için, desteğiniz için tekrar teşekkür ederim.”

“Yaşamla Bütünleşmek içindeki her bir parçayı toplamakla başlıyor. Ama onların birer parça olduğunu bilmezken nasıl toplayabilirsin? Yaşamla Bütünleşmek eğitimi önce onların parça olduğunu gösterdi bana, sonra nasıl birleştirileceğini. Kafamda bir milyon soru, gövdemde koca bir kasırga… Aynı bir odayı toplar gibi tek tek yerleştirdi olması gereken yere. Bitti mi? Kesinlikle hayır. Hep devam edecek bir bulmaca bu. Her bir olayda yeni bir parçayı keşfedeceğim. Ve artık kendimi daha iyi bileceğim.”