Yaşamla Bütünleşmek

Bütüncül ve Geniş Kapsamlı Yaşam Becerileri

Uygulamalı Online Eğitim

Eğitmen: M. Reşat Güner


17 Kasım 2021 – 11 Mayıs 2022

Çarşamba Akşamları – Saat: 20.00 – 22.00 (Toplam 25 Ders)


Yaşamın içinde, ruhsal gelişim yolculuğunda ilerlerken bize önceden verilmiş çeşitli modellerle ve haritalarla yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Bu modeller ve haritalar, yaşamı anlamlandırmak ve kendimize bir yön çizmek bakımından bazen yolumuzu aydınlatıyor, bazı durumlardaysa tek yönlü ve eksik kalabiliyor. Bu tek yönlülük ve eksiklik yaşamın çeşitli alanlarında zorluklarla karşılaşmamıza neden olabiliyor. Ve yaşam içinde bazen yolumuzu kaybedebiliyoruz.

Peki yaşamın iç ve dış boyutları hakkında gerçekten “bütüncül, kapsamlı, derinlikli ve birleştirici” bir haritaya sahip olsak bu nasıl olurdu? Yani hiçbir görüşü dışarıda bırakmadan tüm düzeyleri ve tüm perspektifleri kucaklayıp her şeyi doğru yere yerleştiren bir yapıda olsa…

Bu harita aynı zamanda olabildiğince “sade, öz ve doğal ilkelere dayalı” olarak şekillendirilmiş olsa? Yani yapay ve kurgusal detaylardan arınmış, olabildiğince sadeleşmiş ve varoluşun doğasında zaten var olan ilkeleri modelleyen bir yapıda olsa…

Bu harita “uygulanabilir, yaşamla entegre ve herkesin kendi yaşam koşullarına uyarlayabileceği” bir nitelikte olsa? Yani günlük yaşamınızda kolayca uygulayabileceğiniz, yaşamınızın her alanına entegre edebileceğiniz ve size özel yaşam koşullarına uyarlayabileceğiniz bir yapıda olsa…

Bir de “öğretilerden bağımsız, esnek, zamana uygun ve değişime açık” olsa nasıl olurdu? Yani herhangi bir sistematik öğretiye dayanmayan, zamanın gereklerine uygun ve gerektiğinde değişime açık bir yapıda olsa…

Eğer aradığınız bu niteliklere uygun bir yaşam modeliyse o zaman “Yaşamla Bütünleşmek” sizi ruhsal gelişim yolculuğunda yeni ufuklara taşıyabilir.

Sorular ve Cevaplarla “Yaşamla Bütünleşmek”

Bu eğitim programı nasıl ortaya çıktı? Neden böyle bir eğitim hazırlama gereği duydunuz?

M. Reşat Güner:

Bir workshop hazırlama konusunda epeydir düşünüyordum. Birkaç saatlik bir çalışma yapmak içimden gelmiyordu. Sonra daha geniş kapsamlı ve uzun vadeli bir eğitim programı hazırlama konusunda düşünmeye başladım. Ve 20 yılı aşkın süredir elde ettiğim tüm bilgi ve deneyim birikimini masanın üstüne koydum. Bu malzemeyi ne kadar zamanda aktarabileceğimi düşündüm ve bunun sonucu olarak ortaya “Yaşamla Bütünleşmek” adını verdiğim bu eğitim programı çıktı.

Neden böyle bir eğitim hazırlama gereği duyduğuma gelince…

Son yıllarda çevremde bulunan ve etkileşim içerisinde olduğum çok sayıda insanın ruhsal gelişimleriyle ilgili olarak mantıklı, tutarlı, ayakları yere basan, bütüncül bir senteze ihtiyaç duyduğunu fark ettim… Bu insanlar yaşamlarını daha huzurlu, daha anlamlı ve daha bilinçli bir hale getirmeye çalışıyorlar. Parçalara ayrılmış bir dünyada kendilerini daha bütün hale getirmeye çalışıyorlar. Ama ellerindeki haritalarla bu her zaman mümkün olmuyor. Bununla ilgili çeşitli gözlemler ve araştırmalar yaptıktan sonra en önemli ihtiyacın “bütünleyici, geniş kapsamlı, indirgemeci olmayan ve çok düzeyli bir harita” olduğunu fark ettim. Her şey elimizin altındayken yapmamız gereken tek iş bu malzemeyi doğru ve kapsamlı bir bakış açısıyla birleştirmekti. Her şeyi mümkün olduğunca doğru yere konumlandırmak, doğru katmana yerleştirmek ve müzeye kaldırılması gereken şeyleri müzeye koymak gerekiyordu. İşte bütün bunları bir araya getirip bir ihtiyaç listesi çıkardığım zaman “Yaşamla Bütünleşmek” ortaya çıktı.

Kısacası fark etsek de etmesek de, kendi iç dünyamızdaki parçaları, bugüne kadar öğrendiklerimizi ve ulaşabildiğimiz tüm bilgiyi doğru biçimde konumlandıracak ve bütünleştirecek kapsamlı bir çerçeveye ihtiyacımız var. Bu eğitimin hazırlanmasının temel nedeni işte budur.

Bu programa katılanlar eğitimi tamamladıklarında hangi alanlarda kendilerini geliştirmiş olacaklar?

Bu sorunun cevabı aslında uzun bir liste… Çünkü Yaşamla Bütünleşmek, büyük ihtimalle ülkemizde bugüne kadar hazırlanan en geniş kapsamlı ruhsal gelişim programı…

Kısaca özetlersek bu eğitimde varmak istediğimiz hedefleri 4 ana başlık etrafında toplayabiliriz:

Farkındalık, Dönüşüm, Bütünleşme ve Yaratıcılık…

İlk bölümlerde “yaşamı haritalandırmak” üzerinde çalışacağız. Özellikle iç dünyamızla ilgili geniş kapsamlı ve derinlikli bir harita ile yola çıkacağız. Bu da yeni farkındalıkları beraberinde getirecek.

İkinci aşama “dönüşüm” yaratma üzerine. Bu aşamada yaşantımızda değişmesi gerekenleri tespit edip bunlar üzerinde çalışacağız.

Üçüncü aşamada kendimizle ve yaşamla daha derin bir “bütünlük” yani entegrasyon yaratmak için öğrendiklerimizi birleştirmeye başlayacağız. Bu aşamada aynı zamanda kendi iç dünyamızdaki parçaların bütünleşmesi için de çalışmalarımız olacak.

Dördüncü aşamada ise öğrendiklerimizi yaşamın içine dahil etmeyi ve yaşamdaki seçenekleri daha “yaratıcı” bir biçimde kullanmanın yollarını öğreneceğiz. Yaşam sahnesinde daha etkili ve daha bol seçenekle hareket edebilmek için öğrendiklerimizi eyleme geçireceğiz.

Eğitimin içeriğinde ne gibi başlıklar var?

İlk kısımlarda bilincin ve gerçekliğin yapısı üzerinde duracağız. İnsan psişesinin derinliklerinde neler olup bittiğine geniş bir model ışığında göz gezdireceğiz.

Sonra gelişim kavramı üzerinde çalışacağız. Gelişim düzeyleri, gelişim hatları (zeka tipleri), gelişim dinamikleri gibi konular bu bölümün temel konularıdır.

Daha sonra gelişimin üzerinde ilerlediği iç ve dış kadranları ele alacağız. Bu konularla ilgili çeşitli uygulamalar yaparak konuları pekiştireceğiz.

Böylece bilincin temel fonksiyonlarını, zihnin ve psişenin katmanlarını, gelişim ve değişim dinamiklerini, kısaca gerçekliğimizi nasıl yarattığımızı öğrenmiş oluyoruz.

Sonrasında içimizdeki parçaların neler olduğu ve bunların nasıl oluştuğu ile ilgili konular ve uygulamalar geliyor.

Diğer başlıklardan bazılarını şöyle sıralandırabiliriz: Duyguları dönüştürmek, gölge tarafları fark etmek, sosyal panorama ve ilişkiler, değişimi sürdürmek için temel beceriler, beden bakımı, zihinsel programların yapısının incelenmesi, rüyalar vb…

Eğitimin içeriğinde uygulamalar da var mı?

Elbette. Aslında eğitimin tamamı uygulamaya yönelik. Çünkü bu eğitimi “dönüşümsel öğrenme” ilkelerine uygun şekilde tasarladık. Yani bir şeyler öğrenirken aynı zamanda değişmek ve bu değişimi kendi yaşamına entegre etmek.

Farkındalığı geliştirmek, değişime fırsat vermek, bütünleşmek (entegrasyon), yaratıcılık…

Eğitim süresince bazı uygulama ödevleri de olacak. Bu şekilde tüm katılımcılar öğrendiklerini yaşamlarında kullanmayı da öğrenmiş olacaklar.

Eğitime katılım koşulları nelerdir? Kimler katılabilir?

Eğitime 21 yaşını doldurmuş olmak ve psikiyatrik bir tedavi altında olmamak koşuluyla herkes katılabilir.

Eğitimi zoom programı üzerinden yapacağımız için yalnız başınıza ve rahat biçimde oturabileceğiniz bir mekanda olmanız yeterli.

Bu eğitime katılabilmek için ön bilgiye gerek var mı?

Hayır. Hiçbir ön bilgiye ihtiyaç yok. Aslında katılımcılardan bir süreliğine daha önce öğrendiklerini de bir kenara koymalarını isteyeceğiz. Yeni öğrenmelere açık olmak için bazen daha önce bildiklerimizden uzaklaşmamız gerekir. Eğitim tamamlandıktan sonra isteyen herkes öğrendiklerini kendi isteğine göre, kendi yaşamıyla bütünleştirebilir.

Eğitim ne kadar sürede tamamlanıyor?

Eğitimin süresi şimdilik 6 ay. Çarşamba akşamları 20.00 ile 22.00 saatleri arasını bu eğitim için ayırmanız yeterli olacak.