Yaşamla Bütünleşmek

Bütüncül ve Geniş Kapsamlı Yaşam Becerileri

Uygulamalı Online Eğitim

Eğitmen: M. Reşat Güner


2022 Sonbaharında Yeniden…

Çarşamba Akşamları – Saat: 20.00 – 22.00

(Toplam 25 Ders)


Kayıt Başvurusu İçin:

A. Duygu Güner – 0533 435 86 14


Yaşamın içinde, ruhsal gelişim yolculuğunda ilerlerken bize önceden verilmiş çeşitli modellerle ve haritalarla yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Bu modeller ve haritalar, yaşamı anlamlandırmak ve kendimize bir yön çizmek bakımından bazen yolumuzu aydınlatıyor, bazı durumlardaysa tek yönlü ve eksik kalabiliyor. Bu tek yönlülük ve eksiklik yaşamın çeşitli alanlarında zorluklarla karşılaşmamıza neden olabiliyor. Ve yaşam içinde bazen yolumuzu kaybedebiliyoruz.

Peki yaşamın iç ve dış boyutları hakkında gerçekten “bütüncül, kapsamlı, derinlikli ve birleştirici” bir haritaya sahip olsak bu nasıl olurdu? Yani hiçbir görüşü dışarıda bırakmadan tüm düzeyleri ve tüm perspektifleri kucaklayıp her şeyi doğru yere yerleştiren bir yapıda olsa…

Bu harita aynı zamanda olabildiğince “sade, öz ve doğal ilkelere dayalı” olarak şekillendirilmiş olsa? Yani yapay ve kurgusal detaylardan arınmış, olabildiğince sadeleşmiş ve varoluşun doğasında zaten var olan ilkeleri modelleyen bir yapıda olsa…

Bu harita “uygulanabilir, yaşamla entegre ve herkesin kendi yaşam koşullarına uyarlayabileceği” bir nitelikte olsa? Yani günlük yaşamınızda kolayca uygulayabileceğiniz, yaşamınızın her alanına entegre edebileceğiniz ve size özel yaşam koşullarına uyarlayabileceğiniz bir yapıda olsa…

Bir de “öğretilerden bağımsız, esnek, zamana uygun ve değişime açık” olsa nasıl olurdu? Yani herhangi bir sistematik öğretiye dayanmayan, zamanın gereklerine uygun ve gerektiğinde değişime açık bir yapıda olsa…

Eğer aradığınız bu niteliklere uygun bir yaşam modeliyse o zaman “Yaşamla Bütünleşmek” sizi ruhsal gelişim yolculuğunda, bütüncül anlamda yeni ufuklara taşıyabilir.

Sorular ve Cevaplarla “Yaşamla Bütünleşmek”

Bu eğitim programı nasıl ortaya çıktı? Neden böyle bir eğitim hazırlama gereği duydunuz?

M. Reşat Güner:

Bir workshop hazırlama konusunda epeydir düşünüyordum. Birkaç saatlik bir çalışma yapmak içimden gelmiyordu. Sonra daha geniş kapsamlı ve uzun vadeli bir eğitim programı hazırlama konusunda düşünmeye başladım. Ve 20 yılı aşkın süredir elde ettiğim tüm bilgi ve deneyim birikimini masanın üstüne koydum. Bu malzemeyi ne kadar zamanda aktarabileceğimi düşündüm ve bunun sonucu olarak ortaya “Yaşamla Bütünleşmek” adını verdiğim bu eğitim programı çıktı.

Neden böyle bir eğitim hazırlama gereği duyduğuma gelince…

Son yıllarda çevremde bulunan ve etkileşim içerisinde olduğum çok sayıda insanın ruhsal gelişimleriyle ilgili olarak mantıklı, tutarlı, ayakları yere basan, bütüncül bir senteze ihtiyaç duyduğunu fark ettim… Bu insanlar yaşamlarını daha huzurlu, daha anlamlı ve daha bilinçli bir hale getirmeye çalışıyorlar. Parçalara ayrılmış bir dünyada kendilerini daha bütün hale getirmeye çalışıyorlar. Ama ellerindeki haritalarla bu her zaman mümkün olmuyor. Bununla ilgili çeşitli gözlemler ve araştırmalar yaptıktan sonra en önemli ihtiyacın “bütünleyici, geniş kapsamlı, indirgemeci olmayan ve çok düzeyli bir harita” olduğunu fark ettim. Her şey elimizin altındayken yapmamız gereken tek iş bu malzemeyi doğru ve kapsamlı bir bakış açısıyla birleştirmekti. Her şeyi mümkün olduğunca doğru yere konumlandırmak, doğru katmana yerleştirmek ve müzeye kaldırılması gereken şeyleri müzeye koymak gerekiyordu. İşte bütün bunları bir araya getirip bir ihtiyaç listesi çıkardığım zaman “Yaşamla Bütünleşmek” ortaya çıktı.

Kısacası fark etsek de etmesek de, kendi iç dünyamızdaki parçaları, bugüne kadar öğrendiklerimizi ve ulaşabildiğimiz tüm bilgiyi doğru biçimde konumlandıracak ve bütünleştirecek kapsamlı bir çerçeveye ihtiyacımız var. Bu eğitimin hazırlanmasının temel nedeni işte budur.

Bu programa katılanlar eğitimi tamamladıklarında hangi alanlarda kendilerini geliştirmiş olacaklar?

Bu sorunun cevabı aslında uzun bir liste… Çünkü Yaşamla Bütünleşmek, büyük ihtimalle ülkemizde bugüne kadar hazırlanan en geniş kapsamlı ruhsal gelişim programı…

Kısaca özetlersek bu eğitimde varmak istediğimiz hedefleri 4 ana başlık etrafında toplayabiliriz:

Farkındalık, Dönüşüm, Bütünleşme ve Yaratıcılık…

İlk bölümlerde “yaşamı haritalandırmak” üzerinde çalışacağız. Özellikle iç dünyamızla ilgili geniş kapsamlı ve derinlikli bir model üzerinde çalışacağız. Bu da kapsamlı ve derin bir farkındalık halini beraberinde getirecek. Yani ilk başta içsel ve dışsal anlamda neleri fark edebileceğimizi öğreneceğiz. (Bu çok önemli, çünkü neyi fark edeceğini bilmeksizin uygulanan, yalın bir farkındalık hali bizi fazla bir yere götürmüyor.)

İkinci aşama “dönüşüm” yaratma üzerine. Bu aşamada yaşamlarımızda değişmesi gerekenleri tespit edip bunlar üzerinde çalışacağız. Bu elbette herkesin kendine özgü gelişim ihtiyaçları doğrultusunda ilerleyeceği bir aşama olacak.

Üçüncü aşamada kendimizle ve yaşamla daha derin bir “bütünlük” yani entegrasyon yaratmak için öğrendiklerimizi birleştirmeye başlayacağız. Bu aşamada aynı zamanda kendi iç dünyamızdaki parçaların daha bütünlüklü bir hale gelmesi için de çalışmalarımız olacak.

Dördüncü aşamada ise öğrendiklerimizi yaşamın içine dahil etmeyi, yeni hedefler oluşturmayı ve yaşamdaki seçenekleri daha “yaratıcı” bir biçimde kullanmanın yollarını öğreneceğiz. Yaşam sahnesinde daha etkili ve daha zengin seçeneklerle hareket edebilmek için öğrendiklerimizi eyleme geçireceğiz.

Kısacası bu çalışmada elde etmeyi hedeflediğimiz “gelişim;” bütüncül, kapsamlı, çok yönlü ve çok katmanlı bir süreç olacak. Ve katılımcılar eğitimin sonunda kendi yaşamlarında meydana gelen değişim ve gelişimi ölçülebilir bir biçimde tespit edebilecekler.

Eğitimin içeriğinde ne gibi başlıklar var?

İlk kısımlarda “bilincin ve gerçekliğin yapısı” üzerinde duracağız. İnsan psişesinin derinliklerinde neler olup bittiğine geniş bir model ışığında göz gezdireceğiz.

Sonra “gelişim” kavramı üzerinde çalışacağız. Ruhsal gelişimin temel dinamikleri, gelişim düzeyleri, gelişim hatları (zeka tipleri) gibi konular bu bölümün temel konularıdır.

Daha sonra gelişimin üzerinde ilerlediği içsel ve dışsal boyutları ele alacağız. Bu konularla ilgili çeşitli uygulamalar yaparak konuları pekiştireceğiz.

Böylece bilincin temel fonksiyonlarını, zihnin ve psişenin katmanlarını, gelişim ve değişim dinamiklerini, kısaca gerçekliğimizi nasıl yarattığımızı öğrenmiş oluyoruz.

Sonrasında içimizdeki parçaların neler olduğu, bunların nasıl oluştuğu ve bunları nasıl daha bütün hale getirebileceğimiz ile ilgili konular ve uygulamalar geliyor.

Diğer başlıklardan bazılarını şöyle sıralandırabiliriz: Duyguları dönüştürmek, gölge tarafları fark etmek, sosyal panorama ve ilişkiler, değişimi sürdürmek için temel beceriler, beden bakımı, zihinsel programların yapısının incelenmesi, rüyalar, yaratıcılık stratejileri, yaşam hedeflerini bulmak vb…

Kısacası eğitime katılan ve uygulamaları yapan herkesin, kendi gelişim ihtiyaçlarına uygun bir biçimde, yaşamını daha bütüncül bir bakış açısıyla görüp gerekli değişimleri yaratabilir hale gelmesini hedefliyoruz.

Eğitimin içeriğinde uygulamalar da var mı?

Elbette. Aslında eğitimin tamamı uygulamaya yönelik. Çünkü bu eğitim “dönüşümsel öğrenme” ilkelerine uygun şekilde tasarlandı. Dönüşümsel öğrenme, bir şeyler öğrenirken aynı zamanda değişmek ve bu değişimi kendi yaşamına entegre etmek anlamına geliyor.

Farkındalığı geliştirmek, değişime fırsat vermek, bütünleşmek (entegrasyon) ve yaratıcılık…

Eğitim süresince hem birlikte uygulayacağımız egzersizler hem de pek çok uygulama ödevleri olacak. Bu şekilde tüm katılımcılar eğitimde öğrendiklerini bireysel yaşamlarında kullanmayı da öğrenmiş olacaklar.

Eğitime katılım koşulları nelerdir? Kimler katılabilir?

Eğitime 21 yaşını doldurmuş olmak ve psikiyatrik bir tedavi altında olmamak koşuluyla herkes katılabilir.

Eğitimi zoom programı üzerinden yapacağımız için yalnız başınıza ve rahat biçimde oturabileceğiniz bir mekanda olmanız yeterli.

Bu eğitime katılabilmek için ön bilgiye gerek var mı?

Hayır. Hiçbir ön bilgiye ihtiyaç yok. Aslında katılımcılardan bir süreliğine daha önce öğrendiklerini de bir kenara koymalarını isteyeceğiz. Yeni öğrenmelere açık olmak için bazen daha önce bildiklerimizden uzaklaşmamız gerekir. Eğitim tamamlandıktan sonra isteyen herkes öğrendiklerini kendi isteğine göre, kendi yaşamıyla bütünleştirebilir.

Eğitim ne kadar sürede tamamlanıyor?

Eğitimin süresi şimdilik 6 ay. Çarşamba akşamları 20.00 ile 22.00 saatleri arasını bu eğitim için ayırmanız yeterli olacak.

M. Reşat Güner Hakkında Bilgi İçin
https://resatguner.com/hakkimda/