Bilinç ve Bilinçdışı

Bilinç nedir? “Bilinç” şu an farkında olabildiklerimizden ibaret olan, içinde bulunduğumuz zaman ve mekan sınırlarıyla bağlı bulunan kısmımızı anlatmak için kullandığımız bir kavramdır. Şu an bu yazıyı okurken, sözcükleri görürsünüz, içinizden seslendirirsiniz ve bütün bunlardan bir anlam çıkarırsınız. Ama fark etmediğiniz şey aslında bütün bu süreçlerin hiç farkında olmadığınız, hatta hiç bilmediğiniz “bilinçdışı” işlemlerle yürüdüğüdür. Ve bu durum genellikle fark edilmez, ama okuduklarınızı anlamak birçok kompleks işlemin birlikte yürüdüğü tamamen bilinçdışı bir süreçtir.

Okumaya devam…

Kayboluşlar

Bazen kaybolur gidersin şu dünyada
Yolunu bulamaz dalarsın yalnızlığa
Kendinden uzaklaştıkça
Uzaklaşır gider derindeki rüya

Bazen kaybolur gider şu dünya
Kaybolur gider veda ederken yalnızlıklara
Geride kalan sırf anlar
Sadece minik parçacıklar sonsuzlukta

Okumaya devam…

İçsel Farkındalık ve Dönüşüm

M. Reşat Güner © 2015

(20 Ocak 2015 tarihinde BİLYAY Vakfı’nda verilen konferansın özetidir.)

Ruhsal gelişimin ana temellerinden bir tanesi farkındalıktır. Temelde insan varlığının bir görünen yönü bir de görünmeyen tarafı var. Ve bunları inceleyen çeşitli disiplinler var. Bunlardan kısmı insanın iç, bir kısmı dış yapısını inceliyor. Genellikle iç yapısını inceleyen bilime psikoloji adını veriyoruz. Fakat insanın iç yapısını inceleyen çalışmalar sadece son yüzyılla sınırlı değil. İnsanlığın idraki, zihni, belli bir seviyeye geldikten sonra insanın iç yapısını inceleyen disiplinlerin oluştuğunu görüyoruz. Özellikle doğudaki disiplinlere baktığımızda çok önemli bazı hakikatlere ulaşmışlar. Yogayı falan kastediyorum. Daha öncelerine dayanan pek çok öğreti var. Mesela şamanizme bakacak olursak 60 bin yıl öncesine uzanıyor.

Okumaya devam…